• 1. Rekisterinpitäjä

  Varaa.com Digital Oy (2536946-1) Henry Fordin katu 6A, 00150 Helsinki, Suomi

 • 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

  Mikael da Costa mikael.dacosta@varaa.com

 • 3. Rekisterin nimi

  Varaa.com asiakasrekisteri

 • 4. Henkilötietojen tarkoitus

  Varaa.com asiakasrekisteri Asiakkaan tietoja voidaan käsitellä seuraaviin tarkoituksiin:

  • Asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
  • Asiakastapahtumien varmentaminen
  • Markkinointi
  • Tilastointi ja analysointi
  • Muut vastaavat käyttötarkoitukset

 • 5. Rekisterin tietosisältö

  Rekisteri sisältää seuraavat tiedot:

  • Yhteystiedot (Nimi, osoite, puhelinumero, sähköposti)
  • Muut asiakassuhdetta koskevat tiedot

 • 6. Säännönmukaiset tietolähteet

  Asiakkaista koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

  • Asiakkaalta itseltään internetin kautta, varaamalla ajan toimipisteeseen, joka käyttää varaa.com ajanvarausjärjestelmää, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla
  • Evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla
  • Väestötietojärjestelmästä, Postin osoitetietojärjestelmästä, Puhelinyhtiöiden yhteystietorekisteriestä ja muista vastaavista yksityisistä tai julkisista rekistereistä.

 • 7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

  Tietoja luovutetaan rekisteröidyn suostumuksella:

  • Suoramarkkinointitarkoituksiin henkilölain mukaisesti Tietoja voidaan henkilötietolain sallimissa rajoissa siirtää EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella sijaitsevalle palvelimella tallennettavaksi ja käsiteltäväksi rekisterinpitäjän lukuun.

 • 8. Rekisteröidyn oikeudet

  • Tarkastus- ja oikaisuoikeus Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen. Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.
  • Kielto-oikeus Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä asiakaspalveluun puhelimitse 045 1463755 tai postitse kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

 • 9. Rekisterin suojauksen periaatteet

  • Manuaalinen aineisto
   Manuaalista aineisto ei ole
  • Sähköisesti tallennetut tiedot Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.